Undervisning

Mysore 

Mysorestil er den tradisjonelle måten å undervise Ashtanga Yoga på, og er egnet både for nybegynnere og erfarne. Man får individuelle instruksjoner tilpasset sine forutsetninger, og på den måten utvikler man sin egen praksis. 

Nye stillinger blir gradvis introdusert ettersom man behersker de foregående stillingene.

 

Dermed vil man som nybegynner ha en kortere og enklere praksis enn en som er mer erfaren, men begge vil bli utfordret på sitt nivå. Mysorestil vil gi en dypere forståelse for praksisen, og man vil etterhvert få et «eierskap» til sin egen praksis.

På mysoretimene kommer man når man selv ønsker innenfor tidsrommet 06.15 og 10.00.

 

 
 

Ledet klasse 

I ledet klasse går vi gjennom førsteserien fram til Navasana, og fortsetter deretter med de avsluttende stillingene.

Ledet klasse passer for alle som har gjennomført nybegynnerkurs og/eller har kjennskap til serien fra før.

 

Ledet klasse/teknikk

En liten del av denne timen vil bli brukt til fokus på teknikk, etterfulgt av vanlig ledet klasse. 
Temaene vil variere og omfatter alt fra riktig bruk av pust, energilåser, drishti, flyt, anatomi m.m. Timen anbefales for alle, og spesielt for nybegynnere og de som ennå ikke er begynt på mysoretimer.